Omfattende metalbearbejdning

European funds

Vores firma Ekad Sp. z o.o. er blevet grundlagt i 2008. Vi startede vores aktivitet som en del af et regional projekt under den Operationelle Program for Opolskie Amt for årene 2007-2013, der derefter blev kaldt „Moderne teknologier inden for metalbearbejdning – laserskæring”.

Vores virksomheds arbejde er ikke begrænset til laserskæring eller metalbearbejdning. For at imødekomme vores kunders forventninger øger vi konstant udbuddet af tjenester, der tilbydes. Vi fremstiller stålkonstruktioner og enheder under ordren. Projekter oprettes ved hjælp af den nyeste 3D-designsoftware.

Handelspartnere

Firma EKAD har oprettet et netværk af lokale forretningspartnere, der er uddannet og certificeret af EKAD til at servicere lokale kunder inden for værdiansættelse, montering og teknisk support.

Wolski Holding

Fundusze UE – Realizowane projekty

Fundusze europejskie

„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zaprojektowanie i wdrożenie na rynek innowacyjnego kotła na pellet”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Cel projektu:
Celem projektu jest upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie ulepszonego produktu, powstałego na podstawie nowego projektu wzorniczego opracowanego w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego.
W ramach projektu nastąpi opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki czemu wdrożony zostanie na rynek ulepszony produkt, którego Firma obecnie nie produkuje. Spowoduje to wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy oraz rozwój na nowe rynki zbytu.

Całkowite wydatki na realizację projektu:
Wydatki ogółem: 2 126 574,18 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 1 500 000.00 PLN
Dofinansowanie: 975 000,00 PLN

Termin realizacji projektu: 01/09/2019 r. – 31/12/2020 r.
www.mapadotacji.gov.pl

Vores forretningspartnere – Samarbejdspartnere