O firmie

Firma EKAD Sp. z o.o. na rynku istnieje od 2008 roku. Naszą działalność rozpoczęliśmy od projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, pod nazwą „Nowoczesne technologie obróbki metali – wycinanie laserowe”.

Nasza firma nie ogranicza się do cięcia laserem lub obróbki blach. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów stale zwiększamy zakres oferowanych usług. Wykonujemy konstrukcje stalowe oraz urządzenia pod zamówienie. Projekty tworzone są przy pomocy najnowszego oprogramowania do projektowania 3D.

Fundusze UE – Realizowane projekty

Fundusze europejskie

„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zaprojektowanie i wdrożenie na rynek innowacyjnego kotła na pellet”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Cel projektu:
Celem projektu jest upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie ulepszonego produktu, powstałego na podstawie nowego projektu wzorniczego opracowanego w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego.
W ramach projektu nastąpi opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki czemu wdrożony zostanie na rynek ulepszony produkt, którego Firma obecnie nie produkuje. Spowoduje to wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy oraz rozwój na nowe rynki zbytu.

Całkowite wydatki na realizację projektu:
Wydatki ogółem: 2 126 574,18 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 1 500 000.00 PLN
Dofinansowanie: 975 000,00 PLN

Termin realizacji projektu: 01/09/2019 r. – 31/12/2020 r.
www.mapadotacji.gov.pl

Program regionalny