KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW EKAD SP. Z O.O.

Spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest EKAD SP. Z O.O. z siedzibą w OPOLU, 45-601, ul. Popiełuszki 54a,
tel.: 606750029, email: biuro@ekad.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach:

  1. zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której jest Pani/Pan stroną, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce,
  2. ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur i dokumentów księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. marketingu bezpośredniego,
  5. weryfikacji wiarygodności płatniczej.

Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych są:

  1. Banki, instytucje finansowe;
  2. Firmy zewnętrze, z którymi administrator ma podpisane umowy na świadczenie usług np. firmy transportowe;
  3. Zakłady ubezpieczeń oraz podmioty zewnętrzne, z którymi ubezpieczyciele współpracują w celu zapewnienia kompleksowej obsługi ubezpieczającego (np. podmioty wykonujące czynności związane z likwidacją szkód, kancelarie prawne, spółki windykacyjne):
  4. Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej;
  5. Firmy świadczące usługi, z których korzystamy w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego;

Ma Pan/Pani prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Panią dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

    EKAD © 2012 | Privacy Policy